Retourbeleid in de webshop van Het Massagehuys

Ons retourbeleid bij bestellingen in onze webshop
1. Bij bestellingen via de webshop kunnen aankopen van ongeopende producten binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen worden ontbonden. We mogen je naar de reden van herroeping vragen, maar verplichten je daar niet toe.
2. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, het product hebt ontvangen.

Verplichtingen van jou met betrekking tot ons retourbeleid
3. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven.
5. Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan webshop@massagehuys.nl.
6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat je ons hebt laten weten via webshop@massagehuys.nl dat je het product wilt retourneren, zendt je het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) Het Massagehuys. Dit hoeft niet als we hebben aangeboden het product zelf af te halen. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Het retouradres voor bestellingen in de webshop is:

Het Massagehuys BV
Jan Evertsenstraat 110-H
1056 EH Amsterdam

7. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte instructies.
8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht ligt bij jou.
9. Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Verplichtingen van Het Massagehuys bij een herroeping
10. We sturen je na ontvangst van de melding van herroeping via webshop@massagehuys.nl een ontvangstbevestiging.
11. We vergoeden jouw betaling, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de je de herroeping meldt. Tenzij we aanbieden het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
12. We gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

Uitsluiting herroepingsrecht bij geopende flesjes massage olie of body scrubs
13. De flesjes massage olie en body scrubs zijn om redenen van gezondheidsbescherming en hygiene verzegeld. Je pakt het product slechts uit de verzenddoos en het doosje van de olie of scrub en verbreekt de verzegeling niet. Als deze verzegeling is verbroken kunnen de flesjes massage olie of body scrubs niet worden geretourneerd.
14. In geval de olie of scrub na opening en binnen 14 dagen na verzending niet in goede staat is, vergoeden we jouw aankoop als na terugzending blijkt dat dit inderdaad het geval is.